Stories

Kawai Music School เปิดสอนหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่วัย 1 ปีขึ้นไป

การเล่นดนตรีตั้งแต่เล็ก ๆ นั้น จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่า “ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดี” เพราะแต่ละบทเพลง และกิจกรรมการสอนของหลักสูตรโรงเรียนดนตรีคาไว มีความหลากหลายทางสไตล์

PHOTHI แบรนด์น้ำมันหอมระเหยน้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่กลิ่น

นอกจากกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียดได้แล้ว กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยยังสามารถนำมาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัดหรือ Aromatherapy ซึ่งหมายถึง การบำบัดรักษาโดยการใช้กลิ่นหอมของสารหอมในพืชได้อีกด้วย

Helios Face Serum ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้เป็นเวชสำอางเปปไทด์จากถั่วมะแฮะ

นอกจากจะเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิดแล้ว แพทย์พื้นบ้านของอินเดียยังใช้ใบของถั่วมะแฮะในการรักษาโรคต่างๆ มาเป็นเวลายาวนาน อาทิ โรคเบาหวาน นิ่วในทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับประจำเดือน โรคตับอักเสบ รักษาอาการแพ้ของผิวหนัง